Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338b - Halleluja (Berthier)


Taizé
Jacques Berthier

Melodie

Onder de Taizé-gezangen is een groot aantal Hallelujaverzen (meer over de muziek van Taizé, zie het overzichtsartikel Taizé). Van die Hallelujaverzen is deze wellicht het bekendst. Het komt in verschillende liedbundels in Nederland voor, zoals de Evangelische Liedbundel (1999, nr. 265), het eerste deel van Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 52) en het Oud-Katholiek Gezangboek (editie 2006, nr. 965), en uiteraard in de Nederlandse uitgaven van Taizé-gezangen: Taizé liederen- en gebedenboek (2008, nr. 6) en Adem in ons (2019, nr. 6).
De eenvoudige meerstemmigheid is zeker geschikt voor gemeentezang.
Meestal wordt in de praktijk alleen het ‘Halleluja’ gezongen. Zo is het ook afgedrukt in het Liedboek. In het Dienstboek en de genoemde Taizé-bundels ziet men na de herhaling een andere afsluiting:
Dit verwijst naar de praktijk van een responsoriale zangvorm (zie in het overzichtsartikel Het halleluja, paragraaf 3: Twee zangvormen). Na het Halleluja houden de zangers het slotakkoord (d-mineur) aan, eventueel neuriënd. Een solist zingt (improviserend) een tekst en sluit die af met de genoteerde melodieformule in kleine noten. Op de slottoon van de solist verschuift het akkoord van de andere zangers van d-klein naar A-groot.
Een geluidsvoorbeeld van deze uitvoeringswijze is te horen op deze site (video).

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Meer informatie over de Taizéliederen is te lezen in het achtergrondartikel Taizé.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Video: Halleluja