Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338e - Halleluja


Halleluja
Rorate coeli

Melodie

De melodie is ontleend aan het gregoriaanse Rorate coeli, het refrein van een beurtzang voor de adventstijd (bron: onder ander Liber usualis, blz. 1868, het Bavo Liedboek (1979, nr. 110), Gezangen voor Liturgie (1984, nr. 843). De melodie is volgens de achttiende eeuwse aanhangsels van het Graduale Romanum.

Rorate coeli (gregoriaans):
Liedboek 338e:

Dit Halleluja is in het bijzonder bestemd voor de zondagen van de Advent.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk