Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338f - Halleluja. Bereid de weg van de Heer


Halleluja
Albert de Klerk

Melodie

Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar was een meerjarig project om in de rooms-katholieke Nederlandstalige liturgie een repertoire van onberijmde liturgische gezangen op te bouwen: intredezangen, tussenzangen (antwoordpsalmen), hallelujaverzen, evangelieacclamaties en communiezangen. De uitgave verscheen losbladig tussen 1977 en 1980. Gerenommeerde rooms-katholieke componisten als Bernard Bartelink, Maurice Pirenne, Herman Strategier, Hans Besselink, Albert de Klerk en Floris van der Putt werkten mee. Van protestantse zijde leverde Willem Vogel bijdragen. Veel van deze gezangen hebben later hun weg gevonden in de liedbundel van de rooms-katholieke kerkprovincie Gezangen voor Liturgie (1984/1996).

De muziek van Liedboek 338f is van de hand van Albert de Klerk. Het 6/8-ritme van het ‘Halleluja’ vraagt in de tweede en vierde maat alle aandacht. De neiging zal bestaan van de eerste noot van deze maten een gepunteerde kwartnoot te maken. Een non-legato-begeleiding zal op deze plaatsen behulpzaam zijn.
De woorden van het evangelievers zijn ontleend aan Lucas 3,4.6, in Ordo Lectionum Missae aangegeven als het hallelujavers voor de tweede adventszondag. Uiteraard kan dit Halleluja op alle zondagen in deze periode worden gezongen.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk