Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338g - Halleluja


Halleluja
Puer natus in Bethlehem

Melodie

De melodie is gelijk aan het ‘halleluja’ in de kersthymne Puer natus in Bethlehem (‘Een kind geboren te Betlehem’, Liedboek 515, regel 4-5):

Liedboek 515:
Liedboek
338g:

Dit Halleluja is in het bijzonder bestemd voor de Kerstnacht, Kerstmorgen en de zondagen van de kersttijd. Het kan ook gebruikt worden in de epifaniëntijd.

Ter verhoging van de feestvreugde schreef Christiaan Winter bij zijn begeleiding een descant om te zingen als het ‘halleluja’ herhaald wordt: een stijgende toonladder van g’ tot g’’ (zie de begeleidingsuitgave bij het Liedboek).

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk