Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338j - Halleluja. Verheug u allen


Halleluja
Ludo Claesen

Melodie

Bij de zoektocht van de liedboekredactie om bij de verschillende perioden van het liturgisch jaar een of meer passende hallelujaverzen te vinden, vond trof men in de Vlaamse liedbundel Zingt Jubilate (editie 2006, nr. 3f) deze compositie aan van Ludo Claesen. De mixolydische melodie roept haar eigen sfeer op. Het hoogtepunt van de melodie ligt duidelijk bij het woord ‘Heer’ in de tweede maat van het vers.

Dit Halleluja is in het bijzonder bestemd voor Pasen en de paastijd.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk