Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338k - Halleluja


Halleluja
17e eeuw? – ‘O Filii et Filiae’ met tweede psalmtoon
O Filii et Filiae

Melodie

De melodie is gelijk aan de laatste twee regels van de paashymne O Filii et Filiae (‘Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt’, Liedboek 620).

Liedboek 620, regel 4-5:

Liedboek 338k:

Dit Halleluja is in het bijzonder bestemd voor de Paasnacht, de Paasmorgen en de overige zondagen van de paastijd.
Het werd overgenomen uit deel 1 van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 44). Daarin werd het zonder psalmtoon gepubliceerd.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk