Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338k - Halleluja


Halleluja
17e eeuw? – ‘O Filii et Filiae’ met tweede psalmtoon
O Filii et Filiae

Melodie

De melodie is gelijk aan de laatste twee regels van de paashymne O Filii et Filiae (‘Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt’, Liedboek 620).

Dit Halleluja is in het bijzonder bestemd voor de Paasnacht, de Paasmorgen en de overige zondagen van de paastijd.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk