Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

339b - U komt de lof toe (Ordinarium Ignace de Sutter)


Het ordinarium in het Liedboek Schriftacclamatie
Ignace de Sutter

Tekst

Liedboek 339b is een onderdeel van het ordinarium van Ignace de Sutter. De andere delen zijn zit ordinarium zijn Liedboek 299b, 404b en 408b. Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.

Ontstaan en verspreiding

De evangelie-acclamatie ‘U komt de lof toe’ behoort tot het ‘Oecumenisch Ordinarium’. Over het ontstaan daarvan, zie Liedboek 299a.

De eerste publicatie van het gehele ordinarium van Ignace de Sutter is in  Proeve van een Oecumenisch Ordinarium (1968), vervolgens Onze hulp (1978) en Dienstboek I (Ordinarium 2). In de tweede editie van Zingt Jubilate (2006) is de acclamatie niet als deel van het ordinarium opgenomen (nr. 32), maar separaat als nr. 8a. In het Liedboek is het gehele ordinarium van Ignace de Sutter opgenomen, de acclamatie als onderdeel daarvan. Voor de liednummers van de overige delen, zie blz. 594

Voor een toelichting bij de tekst, zie Liedboek 339a.


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie, zie Liedboek 299b.


Liturgische bruikbaarheid

Zie het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk