Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

339d - Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten (Ordinarium ‘Op de berg’)


Het ordinarium in het Liedboek Schriftacclamatie
Andries Govaart
Christiaan Winter

Tekst

Ontstaan

Deze acclamatie is een onderdeel van het ordinarium ‘Op de berg’.
In 2009 is door de Stichting Cantorij Bergkerk aan Andries Govaart en Christiaan Winter de opdracht gegeven voor het schrijven van de tekst en de muziek voor een nieuw ordinarium. Deze opdrachten zijn verstrekt op initiatief van de toenmalige cantor-organiste Christa Hijink om, naast de al vele jaren gebruikte teksten op melodieën van Willem Vogel en Ignace de Sutter, een nieuw eigentijds ordinarium te hebben voor de Bergkerk.
De andere delen van dit ordinarium zijn Liedboek 299g, 401, 404g, 407c, 408g en 429aZie voor meer informatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.


Liturgische bruikbaarheid

De acclamatie is bedoeld om gezongen te worden na de evangelielezing. De tekstinhoud, met ‘Alleluia’, maakt het tevens mogelijk om deze als Hallelujavers te zingen, dus voorafgaand aan het evangelie, of op beide plaatsen in de liturgie. Het ordinarium ‘Op de berg’ kent geen apart Hallelujavers.

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.