Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

339f - Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven


Schriftacclamatie

Tekst

Ontstaan en verspreiding

Deze evangelie-acclamatie is overgenomen uit de liturgiekatern van de Evangelisch-Lutherse Kerk uit 1988 en werd ook gepubliceerd als liturgisch gezang 57 in Dienstboek I van de Protestantse Kerk in Nederland (1998).

Inhoud

De tekst is ontleend aan Johannes 6,68, waar Simon Petrus tot Jezus zegt: ‘… U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent’. De acclamatie volgt – niet verwonderlijk gezien de tijd van ontstaan – de in 1951 verschenen Nieuwe Bijbelvertaling.


Melodie

Het is niet bekend wie de melodie heeft geschreven.


Liturgische bruikbaarheid

Zie het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Projectkoor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Wilbert Berendsen, orgel