Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

339g - Woorden van leven, een weg om te gaan


Canon Schriftacclamatie
Jan Valkestijn

Melodie

Deze acclamatie verscheen eerder in Continuo. Praktijkschrift voor liturgie en liturgische muziek (jaargang 5, nr. 3, febr. 1991, blz. 468). De oorspronkelijke tekst luidde: ‘Woorden van waarde, een weg om te gaan: Jezus Messias’. De liedboekredactie wijzigde het woord ‘waarde’ in ‘leven’.

De melodie kan ook eenstemmig (unisono) worden gezongen. Bij canonisch zingen volgen de beide steminzetten elkaar na een halve noot op en ontstaat een polyfoon weefsel, ook door de syncope (bij ‘Jezus’). De eerste inzet is voor de vrouwen, de tweede voor de mannen. De begeleiding van de componist (zie begeleidingsuitgave bij het Liedboek) is obligaat!
De canonstemmen eindigen na elkaar. Canons waarbij steminzetten elkaar zo direct opvolgen vragen bijzondere aandacht van de zangers en dirigent, maar zijn ook een uitdaging. Een canonische uitvoering van de melodie is meer geschikt voor koor dan voor gemeente. Het is ook denkbaar dat de gemeente de eerste steminzet zingt en het koor de tweede.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Oosterhouts Kamerkoor o.l.v. Huub Bartz; Hans Avontuur, orgel