Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

33a - Feesttrompetten, laat je horen


Eppie Dam
Gerben van der Veen

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In toon en taal een lied om in beweging te komen. Omdat er in grote delen van het (platte)land juist koperblazers beschikbaar zijn om een viering feestelijk te maken zal deze tekst daar vertrouwd aanvoelen. Een vierstemmige zetting voor blazers is beschikbaar.
Uit: Eppie Dam, Weg van de Psalmen (Heerenveen, z.j.)