Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

33b - De Ene heeft recht en gerechtigheid lief


Antwoordpsalm
NBV
Willeke Smits

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In het kerkelijk jaar heeft Psalm 33 een aantal keren een vaste plaats als antwoordpsalm. Die plaats in het jaar bepaalde de selectie van verzen in deze onberijmde psalm en de antifonen.


Media

Video: Psalmen anders 33b uitgevoerd door het Pancras Consort o.l.v. Hans Brons; Willeke Smits, orgel