Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

342 - In God de Vader op zijn troon


Een eerste kennismaking

Rudolf Alexander Schröder schreef in 1937 deze strofische bewerking van de Apostolische Geloofsbelijdenis. In Duitsland is het een bekend lied. Een Nederlandse vertaling was dan ook zeer welkom. De liedboekredactie gaf daartoe een opdracht aan André Troost.
In de tekst wordt twee keer de Drie-eenheid beschreven. Allereerst in de strofen 1 en 2. De vertaler heeft aan de heilige Geest een mooie contrastrijke omschrijving meegegeven (die in de Duitse tekst ontbreekt): ‘zacht als de wind, / een sterke moeder bij haar kind’ (strofe 2).
Dan volgt in de strofen 3, 4 en 5 opnieuw een lofzang op de Drie-eenheid.
De melodie van Christian Lahusen stamt uit dezelfde tijd als de tekst. Het is een sterke zangwijs met mooie melodische wendingen. De eerste twee regels zijn gelijk, de derde regel brengt een nieuw melodisch motief: identieke bouwstenen die steeds lager worden herhaald, ook in het begin van de vierde regel. Ondanks dat de melodie in halve notenwaarden is genoteerd, moet deze niet te langzaam gezongen worden. Een vloeiende melodische lijn kan ervoor zorgen dat het lied niet te statisch gaat klinken.
Een eenvoudig gezongen ‘Amen’ sluit het lied af.

Auteur: Pieter Endedijk


Wir glauben Gott im höchsten Thron

Rudolf Alexander Schröder
André Troost
Christian Lahusen