Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

359 - Leven is gegeven


Erik Idema
volkslied van Portugees-Creoolse oorsprong
Ozewiezewoze

Tekst

De melodie en oorspronkelijke tekst van dit lied zal veel mensen bekend in de oren klinken vanuit hun eigen jeugd en/of muzieklessen op de lagere school. Het origineel luidt namelijk als volgt:

Ozewiezewoze
wiezewalle kristalla
kristoze
wiezewoeze
wiezewies wies wies wies.

Die oorspronkelijke taal van dit lied is de Portugese creooltaal Guene en werd gezongen tijdens het dopen van kinderen. De letterlijke vertaling van dit lied luidt:

Vandaag is het kind gelukkig
Is het kind gered
Gedoopt is het
Dit kind is gelukkig,
Dit kind, kinderen, kinderen.

De auteur van dit lied heeft geprobeerd de kenmerkende elementen van het lied te handhaven. Zo heeft hij het binnenrijm weten te behouden (leven-gegeven; water-gaat er; boven-geloven; herder-verder; bewaren-sparen). Ook een gedachte van de oorspronkelijke tekst, de reddende God die leven geeft, komt met name in het tweede couplet duidelijk naar voren.

Het lied bestaat uit twee delen. Het eerste couplet gaat in op wat er op het moment gebeurt: er wordt gedoopt. Door de doop wordt het leven gegeven door het water, en mag het kind zich opgenomen weten in de gemeenschap van Christus. Ook mag het zich geborgen weten in Gods aanwezigheid, waarheen het ook zal gaan. Het tweede couplet gaat in op wat de doop voor het leven van het kind betekent: God zal het kind later als een herder vergezellen en het in zijn/haar leven beschermen en sparen. Waar het kind ook gaat en hoe oud het ook wordt, God zal het niet verlaten.


Liturgische bruikbaarheid

Het lied is uitermate geschikt om te zingen tijdens de doop van (zeer jonge) kinderen. De melodie maakt het voor jong en oud gemakkelijk mee te zingen. Omdat het lied ook iets over de betekenis en achtergrond van de doop zegt, zou het ook ingezet kunnen worden tijdens de basiscatechese of thuis, als ouders zich (met reeds eerder geboren broers en zussen) voorbereiden op de doop.

Auteur: Irma Pijpers-Hoogendoorn


Media