Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

36 - De zonde die de zondaars vleit


Geneefse Psalter
Ad den Besten Willem Johan van der Molen
Straatsburg 1539/Genève 1542/1551

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 723.


Media

Uitvoerenden: Gesualdo Consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp (strofe 1 in het Frans)