Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367a - Heer, ontferm u (gregoriaans)


Gebedsacclamatie

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Liedboek 367a geeft de meest kernachtige tekst voor een gebedsacclamatie aan: ‘Heer, ontferm u’.
Deze acclamatie is overgenomen uit het Oud-Katholiek Gezangboek (1990, nr. 323), daar genoteerd op vier lijnen in kwadraatnotatie:
Op basis van de do-sleutel kan het motief gesolmiseerd worden als re-do-re-do-la. Op die manier is het ook in absoluut notenschrift overgebracht: met één kruis en ook als mineur geharmoniseerd in de begeleidingsuitgave. Aangezien de halve toonsafstand in deze acclamatie wordt vermeden, zou ook een andere solmisatie denkbaar zijn: sol-fa-sol-fa-re.

Auteur: Pieter Endedijk