Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367b - Heer, onze Heer, ontferm u over ons


Gebedsacclamatie
Richard Farrant

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

De muziek van de Engelse componist Richard Farrant (±1525/30-1580) is een zogeheten single chant, een vierstemmige formule waarop in de anglicaanse traditie de onberijmde psalmen worden gereciteerd. In het algemeen gebruikt men double chants voor twee psalmverzen (vier regels, zie als voorbeeld Liedboek 989), maar bij kortere psalmen worden ook wel single chants toegepast: elke chant voor één psalmvers met twee tekstregels.
De muziek kan dus ook goed worden gebruikt om psalmen te reciteren.
Deze acclamatie is meerstemmig afgedrukt, maar kan natuurlijk ook eenstemmig gezongen worden met begeleiding. De meerstemmigheid is zo basaal dat veel gemeenteleden dit kunnen zingen.
Deze chant als acclamatie met Nederlandse tekst werd voor het eerst gepubliceerd in het Bavo Liedboek (1979, nr. 65), daar nog eenstemmig. Deze bundel is samengesteld met het oog op de Nederlandstalige liturgie in de kathedrale basiliek Sint-Bavo te Haarlem. Het is dus heel goed denkbaar dat Jan Valkestijn (1928-2017) tekst en muziek heeft gecombineerd. Hij was van 1963 tot 1989 als rector cantus en directeur van de koorschool aan deze basiliek verbonden. Hij behartigde daar al in een vroeg stadium de Engelse koorklank en de meerstemmige psalmenzang volgens de anglicaanse traditie.
Naderhand werd de acclamatie ook opgenomen in het Oud-Katholiek Gezangboek (1990, nr. 318), in deel 1 van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 80) en in Zingt Jubilate (editie 2006, nr. 10c).

Auteur: Pieter Endedijk