Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367e - Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons


Gebedsacclamatie
Floris van der Putt

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze melodie van Floris van der Putt (1915-1990) is wellicht de meest bekende gebedsacclamatie en wordt in veel protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies gezongen. Reeds in 1979 vinden we deze in het Bavo Liedboek (nr. 64). Daarna volgen publicaties in veel andere uitgaven: Gezangen voor Liturgie (1984, nr. 361), Petrus en Paulusbundel (1987. nr. 60), Oud-Katholiek Gezangboek (1990, nr. 317) en deel 1 van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 79). Dat deze acclamatie ook te vinden is in bundels van evangelische signatuur is een teken van de brede acceptatie in de kerken: Evangelische Liedbundel (1999, nr. 319b) en Hemelhoog (2015, nr. 538).
De eenvoudige melodie in a-klein begint op de tonica, daalt naar de dominant en keert weer terug naar de tonica.
Maurice Pirenne (1928-2008) schreef verschillende zettingen die opgenomen zijn in de begeleidingsuitgave bij het Liedboek.

Auteur: Pieter Endedijk