Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367f - Heer, verhoor mijn gebed


Gebedsacclamatie
Silvo Ponten
Jan Valkestijn

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Evenals Liedboek 367c is ook deze gebedsacclamatie door Jan Valkestijn (1928-2017) geschreven als refrein bij een vierstemmige chant (zie aldaar). Deze acclamatie behoorde bij Psalm 102. De tekst is aan deze psalm ontleend (102,2), maar is heel algemeen bruikbaar, ook bijvoorbeeld als openingsvers in getijdediensten.
De melodie in d-klein eindigt op de dominant (a’) en werkt in de melodievoering naar het woord ‘roepen’ toe met de eerste lettergreep op de hoogste noot van de melodie (d”). De hemiool aan het slot (‘U bereiken’) doorbreekt een al te statisch ritme.
Deze acclamatie werd eerder opgenomen in de tweede editie van Gezangen voor Liturgie (1996, acclamatie uit Psalm 102, blz. 256).

Auteur: Pieter Endedijk