Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367g - Kom te hulp, sta op


Gebedsacclamatie
Josef Seuffert

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Een van de werkgroepen die materiaal aanbood aan de liedboekredactie had als opdracht om ‘overige zangvormen’ voor een nieuw liedboek te ontdekken, dat wil zeggen anders dan strofische liederen, beurtzangen en ordinariumgezangen. Daarbij ging men onder andere te rade bij buitenlandse liedbundels. In Gotteslob, de rooms-katholieke bundel voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, vond men enkele ‘Gemeindeverse zur Eröffnung’, waaronder een melodie van Josef Seuffert (1926-2018) op een regel uit Psalm 44 (Gotteslob editie 1975, nr. 526.5, in de editie van 2013 als nr. 229 te vinden).
De redactie paste Psalm 44,27 uit de NBV aan, zodat de woorden passend zijn op de melodie. Dit vers kreeg een plaats in het Liedboek als een gebedsacclamatie, maar de oorsprong geeft aan dat een veel ruimere toepassing mogelijk is, bijvoorbeeld als openingsvers in getijdediensten of als gezongen refrein bij gelezen of gereciteerde psalmen. Liedboek 367g kan dan ook goed functioneren als refrein bij een psalmtekst gereciteerd op de eerste psalmtoon uit het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Auteur: Pieter Endedijk