Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367k - Hoor ons bidden, God, en luister


In licht en duister

Gebedsacclamatie
Rieke Mes
Christiaan Winter

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

De acclamatie draagt als titel ‘In licht en duister’ en is afkomstig uit 4 met ons, vaste gezangen voor kinder- en tienerkoor (Utrecht 2003, nr. 10). In een enquête in 2001 onder leiders en begeleiders van kinderkoren binnen de Rooms-Katholieke Kerk bleek dat er veel behoefte bestond aan eigentijds repertoire en in het bijzonder aan vaste liturgische gezangen. In 2003 kwam de bundel 4 met ons uit: 21 nieuwe composities voor de bovenbouw van kinderkoren en voor tienerkoren, in een gevarieerd muzikaal idioom. Vijf tekstschrijvers en zeven componisten werkten mee. Rieke Mes schreef voor dit project de teksten van een vijftal acclamaties, waarbij Christiaan Winter de muziek schreef. Alleen de acclamatie bij de voorbede is in het Liedboek terechtgekomen.
Deze acclamatie doet de titel 4 met ons alle recht: vier regels van elk vier lettergrepen met vier noten. De eerste maat gebruikt als interval slechts een dalende en stijgende kleine secunde (d’-cis’-d’), waardoor een enigszins klagend effect ontstaat, gelijk een seufzer. De tweede maat is de gespiegelde omkering van de eerste maat, nu een kwint hoger. In de derde en de vierde maat keert de melodie in secundeschreden en in een gepunteerd ritme terug van de dominant (a’) naar de tonica (d’).
De melodie is gecomponeerd als een vierstemmige canon. De canon kan wel herhaald worden, maar daarna eindigen de stemmen niet tegelijkertijd, maar na elkaar. Voor meer informatie over canonzingen: zie het achtergrondartikel ‘De canon’. Het verdient aanbeveling om de melodie in canon alleen te gebruiken na de laatste gebedsintentie van de voorbede. Bij de voorgaande gebedsintenties kan men het beste de melodie eenmaal eenstemmig zingen, zodat er voortgang blijft bij de voorbede.
De componist schreef twee begeleidingen: een voor de eenstemmige uitvoering en een bij de canon (zie de begeleidingsuitgave bij het Liedboek).
In de oorspronkelijke uitgave staat als tempoaanduiding: MM = 72.      

Auteur: Pieter Endedijk