Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

368c - Doe lichten over ons uw aangezicht


Gebedsacclamatie
Wim Kloppenburg

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Evenals bij Liedboek 368a heeft de componist zich bij deze gebedsacclamatie laten inspireren door een bestaand kerklied. De tekst van deze acclamatie, ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’, bracht bij hem de Lofzang van Simeon in herinnering: ‘een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk’ (Lucas 2,32). De melodie van de acclamatie is duidelijk geïnspireerd door die van de berijming van deze lofzang, Liedboek 159a.

Liedboek 368c:
Liedboek 159a:
Evenals Liedboek 368a werd ook deze acclamatie geschreven voor het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 71).

Auteur: Pieter Endedijk