Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

368f - God van leven en licht


Gebedsacclamatie
Paul Schollaert
Paul Schollaert

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze gebedsacclamatie voor de paastijd, met kernwoorden als ‘leven’ en ‘licht’, werd overgenomen uit de Vlaamse bundel Zingt Jubilate (editie 2006, nr. 11d). De tekst is een mooi voorbeeld hoe de door de voorganger uitgesproken gebedsintentie door de gehele geloofsgemeenschap wordt verbreed met zelfs een ‘Halleluja’ aan het eind.

Auteur: Pieter Endedijk