Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

368g - Adem van God, vernieuw ons bestaan


Gebedsacclamatie
Jan D. van Laar

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze eenvoudige gebedsacclamatie voor Pinksteren en de zondagen van de zomer schreef Jan D. van Laar voor het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 77). De Geest is Gods ‘adem’ (het Hebreeuwse woord ruach betekent ‘geest’ en ‘adem’).