Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

368h - Vervul ons met uw Geest


Gebedsacclamatie
Andries Govaart
Jan Valkestijn

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Studio Elim is een platform in Tilburg waar liturgie gevierd wordt met jongeren. Met eigentijdse middelen wordt de eeuwenoude christelijke spiritualiteit vormgegeven. Nu opereert het koor onder de naam Katharsis. Klik hier voor meer informatie.
Andries Govaart schreef in opdracht van Studio Elim de tekst voor deze acclamatie voor Pinksteren en de zomertijd. God wordt aangesproken op het schenken van zijn Geest. De dichter vertaalde dat met de woorden ‘adem en kracht’.
De muziek is van Jan Valkestijn, maar zeker in een andere stijl dan je van deze componist zou verwachten: close harmony, waarbij milde dissonante akkoorden elkaar opvolgen. Het enige consonante moment is het slotakkoord! Valkestijn schreef melodie, koorzetting en begeleiding als geheel. De melodie is niet moeilijk, de koorpartijen vragen zeker de nodige oefening. Het resultaat is verrassend en uniek in het Liedboek!
De koorzetting is te vinden in de kooruitgave bij het Liedboek, de koorzetting en orgelpartij in de begeleidingsuitgave. Een klassieke harmonisatie doet de close harmony-sound geen recht.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Elske te Lindert, sopraan; Remco Kühne, piano; Studio Elim Tilburg, koor