Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

36a - Bij U is de bron van het leven


Kernvers
Christiaan Winter

Tekst

Ontstaan

In het redactieproces ter voorbereiding van het Liedboek hebben acht redactionele werkgroepen materiaal voor bespreking in de redactie aangedragen. De werkgroep ‘Overige zangvormen’ selecteerde uit Verzameld Liedboek (2004, blz. 690) de slotcanon uit ‘Missa brevis’ van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal:
In de redactie ontstond een langdurige discussie, maar dan vooral over de tekst (Psalm 36,10): een bij uitstek geschikte tekst voor een kernvers met veel toepassingsmogelijkheden, maar de melodie legt het accent op het woord ‘licht’, ondanks dat op de b’ bij het woordje ‘uw’ een accentteken is geplaatst. Maar is dat wel goed zingbaar?
De Nieuwe Bijbelvertaling bleek dit psalmvers bijna identiek te vertalen en legt ook duidelijk een accent op het woordje ‘uw’: ‘want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht’.
Uiteindelijk werd besloten om bij deze belangrijke tekst uit Psalm 36 een nieuwe melodie te laten schrijven. De opdracht werd aan Christiaan Winter gegeven.


Melodie

De componist omschrijft zijn pentatonische melodie (de halve toonsafstanden fis’-g’ en cis”-d” ontbreken) met de Franse uitspraak: ‘reculer pour mieux sauter’: een stapje terugdoen om uiteindelijk hoger uit te komen (letterlijk: uitrusten om verder te kunnen springen). De melodie lijkt inderdaad even een aanloopje te nemen (d’-fis’-e’-fis’) om eerst op de dominant uit te komen en dan weer even een stapje terug te doen (begin tweede regel: fis’-e’-fis’) met de bedoeling zo in één keer op het octaaf van de begintoon (d”) stralend te kunnen eindigen op het woord ‘licht’. In deze melodie heeft het woordje ‘uw’ een metrisch accent, het eerste woordje ‘licht’ een lengteaccent en het tweede woordje ‘licht’ een hoogteaccent.


Liturgische bruikbaarheid

De tekst van dit kernvers laat ruime toepassingsmogelijkheden toe. Het kan gebruikt worden als refrein bij een gelezen psalm (dat kan ook bij andere psalmen dan Psalm 36!), als acclamatie of als opening- of als slotvers in een eenvoudige gebedsviering.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk