Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

38 - Laat toch niet uw toorn, o Here


Geneefse Psalter
Ad den Besten Klaas Heeroma
Genève 1542/Lyon 1547

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 317.


Media

Uitvoerenden: Gesualdo Consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp (strofe 1 in het Frans).