Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

38a - In scherven ligt mijn hart


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Dat je probeerde volmaakt te zijn maar bent opgebrand. En dat je dan moet leren om met je eigen onvermogen om te gaan: in deze psalmversie klinkt de ervaring van burn-out en van de woede om de onmogelijkheid een situatie te veranderen. Maar ook klinkt diepe spijt niet in opstand te zijn gekomen in een onleefbare situatie.
We zingen de antifoon met voordracht van de tekst. De pianist kan improviserend akkoorden onder de voordracht zetten.
Uit: Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf, Naar de Psalmen (Heerenveen, z.j.).