Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

397 - Vrede gaat van hand tot hand


Canon
Harrie Wouters
Arjan van Baest

Melodie

Oorsprong en verspreiding

Zing, adem, zing was een uitgave met liturgische muziek voor vieringen met kinderen (Baarn 1999). Daarin verscheen deze canon (nr. 41) als gezongen vredeswens voor de viering van de Maaltijd van de Heer of ook algemener toepasbaar, bijvoorbeeld in de Vredesweek. Al eerder verscheen de canon in Werkcahiers voor kinderen (1995, afl. 4). De oorspronkelijke tekst begon met de woorden ‘Vrede mag hier van hand tot hand’. In het Liedboek is dat gewijzigd in ‘Vrede gaat hier van hand tot hand’.

Analyse

In Zing, adem, zing wordt achter de naam van de componist vermeld: ‘met dank aan Gustav Mahler’. De melodie van de canon is dan ook onmiskenbaar ontleend aan het thema van het derde deel van de eerste symfonie (‘Titan’) van deze componist en dat thema staat bekend als de mineurvariant van ‘Vader Jacob’ (origineel in d-klein, hier getransponeerd naar de toonhoogte van de canon, g-klein):
De overeenkomsten tussen het thema van Mahler en de melodie van Liedboek 397 zijn het duidelijkst in het tweede deel van de melodie (‘vrede van mens tot mens, / Gods hartenwens’).  

De geluidsopname van de canon op deze website geeft een indruk hoe verschillende instrumenten worden gebruikt: fluit, piano en viool. Kinderen en volwassenen zingen de canon, achtereenvolgens: eenstemmig (kinderen) – eenstemmig (volwassenen) – canon met inzet na één maat (inzet 1 en 3) – canon met inzet na een halve maat (inzet 1, 2 en 3). De canon wordt enkele keren herhaald. Als de melodie in canon wordt gezongen, zingen de kinderen de eerste inzet, de volwassenen de tweede en derde inzet. Het geheel geeft een goed beeld hoe men creatief met deze muziek kan omgaan.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

Deze canon is in het Liedboek geplaatst in de rubriek ‘Maaltijd van de Heer’ en kan gebruikt worden als een gezongen vredeswens, voorafgaand aan de communie. Ook is de canon bij andere gelegenheden bruikbaar, bijvoorbeeld in de vredesweek.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Kindercantorij Open Hof en Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk; Ronald Jochem, piano; Cora Greevenbosch, fluit; Arie van Vliet, viool