Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

398 - Steek je hand uit, geef om vrede


Kernvers
Harrie Wouters
Willem Blonk

Tekst

In het begin van deze eeuw verscheen de driedelige serie Wat dan wel, met suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren. Elk deel was bestemd voor een van de jaren van het driejarige leesrooster en bevatte voor elke periode van het liturgisch jaar teksten, liederen, et cetera. Uit het tweede deel van de serie (Kampen 2001, blz. 212) werd deze ‘Vredeswens’ overgenomen, op tekst van Harrie Wouters en een melodie van Willem Blonk, beiden redactieleden van Wat dan wel. De redactie vond de dubbele betekenis van het woord ‘teken’ mooi gevonden.


Melodie

De componist Willem Blonk schreef als toelichting aan de redactie van dit compendium: ‘In een muzikale notendop wordt tot klinken gebracht waar het hier om gaat, dat wat klein begint met één mens die een hand uitsteekt naar een ander kan uitgroeien tot een machtige vrede. Immers, het lied begint met twee heel korte regels, maar eindigt met een krachtig melisme op het woord ‘vrede’!’ (e-mail 2 juni 2015).
Het eerste motief (c’-d’-f’-d’) wordt tweemaal met een kleine aanpassing en getransponeerd herhaald (f’-a’-a’-f’ en a’-bes’-c”-a’) en de melodie wordt dan bij de woorden ‘teken de vrede’ met een dalend motief over twee maten afgesloten.

De melodie werd oorspronkelijk geschreven voor kinderkoor. In de kooruitgave bij het Liedboek is een zetting voor vierstemmig gemengd koor opgenomen.


Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers kan bijvoorbeeld gebruikt worden als vredeswens bij de maaltijd van de Heer, maar ook als leden van een groep uiteengaan en uiteraard op Vredeszondag.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk