Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

406a - Sanctus


Canon Het ordinarium in het Liedboek
Jacobus Clemens non Papa

Tekst

Deze canon is alleen geschreven op het eerste woord van het Sanctus. Het Sanctus is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.


Melodie

Deze vijfstemmige canon van de Nederlandse componist Jacobus Clemens non Papa (±1510-1555/56) behoort tot het vaste repertoire van veel koren en is een geliefd element om bij het inzingen uit het hoofd te zingen (de tekst bestaat maar uit één woord). Het leert zangers geconcentreerd naar elkaar te luisteren.
De canon vormt een prachtig stemmenweefsel, een mooi voorbeeld hoe in de renaissance deze compositietechniek op hoog niveau werd beoefend. Het zal duidelijk zijn dat deze canon meer geschikt is voor koor dan voor gemeentezang. Maar een Sanctus in een tafelgebed kan heel goed alleen door een koor worden gezongen.
De volgorde van de steminzetten wordt bepaald door de ligging van het slotakkoord waarmee men wil eindigen. Fraai is het als vrouwenstemmen op de eerste fermate eindigen (a’). Mannenstemmen eindigen op de derde of de vijfde fermate (f). De tweede fermate staat boven een rust. Als hier vrouwenstemmen eindigen (bij gemengde bezetting), kan de voorgaande c’ eventueel worden aangehouden.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Links

Klik hier voor een uitvoering van de canon door The Monteverdi Choir o.l.v. John Eliot Gardiner