Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

421 - Vrede voor jou


Kernvers
Tom Löwenthal

Melodie

Een eenvoudig kernvers ontleend aan Verzameld Liedboek (2004, blz. 944) en nadien ook opgenomen in Zangen van zoeken en zien (2015, nr. 421). De melodie van Tom Löwenthal bestaat uit twee nagenoeg identieke delen, alleen de slotnoot wijkt af. Door de herhaling van de woorden ‘Vrede voor jou’ wordt deze vredeswens een ritueel. Bijvoorbeeld te gebruiken als vredegroet bij de maaltijd van de Heer, als begroeting bij de aanvang van een viering of als wens bij de wegzending. Ook kan het gezongen worden als iemand wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld bij de doop.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek