Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

42a - Zoals een hert reikhalst naar levend water


Antwoordpsalm
Vijftig psalmen
Bernard Huijbers

Tekst

De tekst is Psalm 42,2-4.9.12 uit Vijftig psalmen, een psalmvertaling van Huub Oosterhuis en Michel van der Plas in samenwerking met Pius Drijvers en Han Renckens.
Voor meer informatie over deze psalmvertaling, zie Liedboek 72a.


Melodie

Ontstaan en verspreiding

De partituur van de Beurtzang uit psalm 42 werd uitgegeven in 1967 en behoort daarmee tot de vroege werken van Bernard Huijbers. Bron van de tekst is Vijftig Psalmen, eveneens in 1967 gepubliceerd. Deze werd niet opgenomen in Aandachtig Liedboek (Baarn 1983). Later maakte Oosterhuis onder dezelfde titel een nieuwe versie van Psalm 42, die eveneens door Huijbers werd verklankt. Zie Beeld en Gelijkenis – 12 Beurtzangen naar oude wijzen (Hilversum 1978, 16 v.).
De oorspronkelijke beurtzang kreeg daarna in veel bundels een plaats, waaronder de Randstadbundel (1970, nr. 357); Liturgische gezangen voor de viering van de eucharistie I (1972, nr. 100); Zingt Jubilate (1977, nr. 580); Gezangen voor Liturgie (1983, Psalm 42) en het Oud-Katholiek Gezangboek (1990, nr. 229).

Elementaire muziek

De melodie is in principe gebouwd volgens de ook van andere Huijberswerken bekende V-vorm, hier in omgekeerde gedaante. Dit wil zeggen dat de melodiegedeeltes de vorm van een omgekeerde letter V hebben:

 Deze melodie is ook een voorbeeld van wat Huijbers verstond onder ‘elementaire muziek’. Daarmee bedoelde hij melodieën, bestaande uit een aaneenschakeling van kernachtige elementen, samengesmeed zonder hun elementkarakter te verliezen. Hij sprak in dit verband ook van ‘legpuzzelmelodie’. Zo bestaat de melodie van bovenstaand voorbeeld niet alleen uit herhalingen van grotere gedeeltes, maar bevatten die gedeeltes op hun beurt ook weer herhalingen. Merk op dat ‘Zoals een hert’ in dalende richting gevarieerd wordt herhaald in ‘levend water’ en dat de derde en vierde regel een gevarieerde herhaling zijn van de eerste. Een vanzelfsprekende consequentie is dat er geen sprake is van melodieontwikkeling. Het blijft immers bij een aaneensmeden van kleine melodische fragmentjes.

Auteur: Anton Vernooij


Media

Uitvoerenden: Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Bremer; Jos Wilderbeek, cantor; Frans Haagen, orgel