Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

432a - Mijn leven til ik, God, naar U omhoog


Introïtusantifoon voor de eerste zondag van de Advent

Ad te levavi

Kernvers Introïtusantifoon
Jaco van Leeuwen

Tekst

Tekst: Psalm 25,1-2

Dit is de introïtusantifoon voor de eerste zondag van de advent. De tekst is ontleend aan Psalm 25,1-2. De antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 25.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.