Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

432c - Verblijd u, nu en altijd


Introïtusantifoon voor de derde zondag van de Advent

Gaudete

Kernvers Introïtusantifoon
Jaco van Leeuwen

Tekst

Tekst: Filippenzen 4,4

Dit is de introïtusantifoon voor de derde zondag van de advent. De tekst is ontleend aan Jesaja Filippenzen 4,4. De antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 85

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.