Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

433a - Nun komm der Heiden Heiland


Canon
Herbert Beuerle

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 433.

Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de bassen op de eerste of de derde fermate eindigen. Diverse steminzetten zijn mogelijk, bijvoorbeeld: sopraan-alt-tenor-bas of tenor-alt-sopraan-bas (bij afsluiting op de eerste fermate) of tenor-bas-sopraan-alt of sopraan-bas-tenor alt-mannen-sopraan (bij afsluiting van de bas op de derde fermate).

In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kan improviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn. De beide akkoorden gelden voor alle maten.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 4a). Een Nederlandse tekstaanpassing was niet mogelijk.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk