Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

434a - Daar komt een schip, geladen (canon)


Canon
Paul Horn

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 434.

Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. De tekst van elke liedstrofe kan voor de canon gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de bassen op slotfermate eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: bas-tenor-alt-sopraan.

De uitvoering van deze canon vraagt om ritmische precisie, in het bijzonder tijdens de achtste noten.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 8a) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen