Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

436 - Hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)


Canon
Paul Horn

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 435.

Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de fermate in de tweede regel eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: sopraan-mannen-alt of tenor-bas-vrouwen.

In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kanimproviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 1a) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk