Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

44a - Word wakker, God, hoe kunt u slapen


Antwoordpsalm
Roel Bosch
Jacco Steen-Sennema

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In het tweede deel van deze psalm (44,21-27) klinkt de roep tot God: Sta op, waarom slaap je! De tekst kan boven komen bij nieuws van dood en verderf, in het groot of klein, ver weg of dichtbij. In deze vorm is de psalm als kyrie te gebruiken, bij gebeurtenissen of in de veertigdagentijd.