Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

458 - Zuivere vlam


Een eerste kennismaking

Het Liedboek kent naast het strofische lied ook andere zangvormen, waarvan het ‘kernvers’ er een is. Een kernvers is één zin op muziek gezet, soms meerstemmig, zoals bijvoorbeeld Taizé-gezangen. De toepassing kan veelvuldig zijn: het kan zelfstandig gebruikt worden, bijvoorbeeld als openingszang in een gebedsdienst, maar ook als acclamatie bij een gesproken tekst, zoals een lezing of een gebed.
Liedboek 458 is een vertaling door Joke Ribbers van het Iona-lied Kindle a flame. Er zijn twee tekstvarianten, een bestemd voor advent en een voor de paasnacht, maar dat is niet meer dan een suggestie.
De meerstemmige notatie in de gemeente-uitgave (helaas ontbreekt deze in de eerste druk) betekent dat deze meerstemmige zang met een gemeentegroep na enige oefening is te realiseren. Juist de meerstemmigheid maakt dit kernvers interessant. Rustig en ingetogen zingen.

Auteur: Pieter Endedijk


Kindle flame

Kernvers Iona als bron van liederen
John L. Bell Graham Maule
Joke Ribbers
John L. Bell

Tekst

Voor meer achtergrond over de liederen uit Iona, zie het overzichtsartikel ‘Iona als bron van liederen’.


Media

Uitvoerenden: Ensemble Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan; Jan Harryvan, orgel (bron: KRO-NCRV)
Naast de tekstversie die in het Liedboek is te vinden, wordt ook de vertaling van Andries Govaart gezongen:

Licht in de nacht,
dat duister verdrijft,
ontsteek het, wees het, jij.

Video: Liedboek 458 door zangers van de Dorpskerk Eelde; Vincent van Laar, orgel