Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

474 - Loof God, gij christenen, maak Hem groot


Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

Nikolaus Herman
Casparus Bernardus Burger
Nikolaus Herman

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Een vertaling van het kerstlied Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich van Nikolaus Herman (ca. 1500-1561). Tekst en melodie zijn beide van hem, de cantor van Joachimstal (Bohemen).
Van zijn kerstlied waren in de ‘Hervormde Bundel 1938’ (gezang 12) slechts vier van de zes strofen berijmd door Jan Jacob Thomson (1882-1961), thans heb ik een vertaling gemaakt van alle zes strofen waarbij aangetekend dient, dat in strofe 3 en 6 veel van Thomson is behouden.
De reden dat in 1938 niet het gehele lied is opgenomen is waarschijnlijk het wat naïeve, al te kinderlijke genre van strofe vier en vijf, dat weinig van een kerklied heeft. Nú werd dit juist gewaardeerd en zodoende kon het lied nu compleet vertaald opgenomen worden.
Dat het grote artistieke kwaliteiten heeft zal niemand beweren, maar warm en innig is het wel en zo past het in het Liedboek zeker niet minder dan vele meer klassieke liederen.
In dit kerstlied zijn Lucas 2 (met een herinnering aan Genesis 3 in strpfe 6) en Johannes 1 verbonden (zie strofe 3), maar in strofe 4 zijn ook 2 Korintiërs 8,9 en in strofe 5 Filippenzen 2,7-8 verwerkt.

Auteur: Casparus Bernardus Burger


Melodie

Nadat deze melodie van Herman eerst voor enkele andere liederen had gediend, verscheen ze voor het eerst in de Sonntagsevangelia van 1560 met de tekst Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, tegelijk met twee andere kerstliederen onder het opschrift Drei Geistliche Weihnachtslieder / vom Neugebornen Kindlein Jhesu / für die Kinder in Joachimsthal.
Walter Blankenburg heeft erop gewezen dat de fraaie en levendige majeurmelodie van Lobt Gott, ihr Christen overeenkomst vertoont met de mixolydische introïtusantifoon van de derde mis van Kerst. Ook die begint met de markante kwintsprong:

Auteurs: Willem Vogel / Wim Kloppenburg