Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

491 - Kind ons geboren, Zoon ons gegeven


Kernvers
Huub Oosterhuis
Antoine Oomen

Tekst

Dit liturgische gezang is afkomstig uit het Klein kerstoratorium ‘In die dagen’, tekst van Huub Oosterhuis, muziek van Antoine Oomen (Verzameld Liedboek, blz. 391-393; volledige partituur bij de uitgever (klik hier). In dit oratorium, waarvan de tekst gebaseerd is op Lucas 2,1-15; Johannes 1,1-10 en Jesaja 9,1-5, is dit gezang het slot, aansluitend op de woorden naar Jesaja 9,1-2. Vervolgens wordt op dezelfde melodie als ‘Kind ons geboren’ door allen gezongen:

Mocht ons verschijnen
deze gerechte
mocht hij ons geven
licht van zijn ogen
adem van zijn leven.

Als zelfstandig element werd ‘Kind ons geboren’ al opgenomen in Liturgische gezangen II (1985, nr. 21). Daar wordt het genoemd ‘Acclamatie voor Kerstmis’. Vervolgens kreeg het ook een plaats in de Petrus en Paulusbundel (1987, nr. 273); Gezangen voor Liturgie (editie 1996, nr. 627); het Liedboek en Zangen van zoeken en zien (2015, nr. 689).


Melodie

De melodie is opgebouwd uit twee delen die grotendeels gelijk zijn: a-b-c-a-b-c’. De beide c-regels (regel 3 en 6) hebben als overeenkomsten de dalende melodie en het ritme. Regel 3 daalt van de tonica (f’) naar de dominant (c’), regel 6 van de terts (a’) naar de tonica. Karakteristiek in de overige regels zijn de melodische sprongen: de stijgende kwint (f’-c”) en drie keer een dalende kwart in sequensmatige opeenvolging: d”-a’, c”-g’ en bes’-f’


Liturgische bruikbaarheid

De liturgische functie zal beperkt blijven tot gebruik in kerstdiensten. Daarin kan het bijvoorbeeld een plaats krijgen als acclamatie na de lezingen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek