Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

4b - Zegen ons met het licht van uw ogen


In vrede leg ik mij neer

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 4 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met beide antifonen is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik in de avond (avondgebed, vespers).

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.