Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

5 - Laat mij, mijn koning, tot U spreken


Klaas Heeroma Jan Wit
Genève 1542

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter


Media

Uitvoerenden: Matinencantorij o.l.v. Wim Kloppenburg; Peter Ouwerkerk, orgel; Kees Kes, bastrombone (strofen 1, 2, 6; deel van ‘Psalmencyclus’ van Adriaan C. Schuurman)