Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

579 - Niets droeg hem meer


Nichts trug ihn mehr

Kurt Rose
Wonno Bleij
Matthias Havinga

Tekst

Deze toelichting bij deze liedtekst is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 6’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Intrigerend in deze tekst is de wisseling van het hij naar het wij en het zij. Wat zijn de verbanden tussen hem, ons en hen?
‘Zie de mens’, zegt Pilatus, wijzend op Jezus. Zijn naam wordt in dit lied niet genoemd, maar wel wordt zijn verhaal, en dan vooral het einde daarvan, bekend verondersteld. De woorden ‘spons azijn’, ‘hangen’ zijn daarbij de aangevers.
Couplet 1 is het beeld van een verstarde crucifix, die enkel nog uitzichtloos lijden uitstraalt. Dat ‘engelen hem op handen zullen dragen’ (Psalm 91) geldt niet meer. Daarmee is ‘de lijdende mens’ getekend (couplet 2); kapot gegaan aan eigen of andermans schuld.
In couplet 3 gaat toch de blinde toekomst open: de reden van zijn ‘nieuwe ogen’ wordt met enkele toetsen aangetipt. Dit lied (dat eigenlijk veel meer een gedicht is, dat langzaam gelezen wil worden) is uiterst lapidair van taalgebruik, een vorm van ‘minimal poetry’. Elk woord staat voor een hele wereld: brood, kruis en tuinmanswoord begrijpt alleen de bijbelkenner (hier met name het Johannesevangelie, hoofdstuk 9, waar ook al de blindgeborene zijn plaats heeft!). Het brood, gebroken en rondgedeeld, verbeeldt het ‘voedzame’ en het levengevende van Jezus’ dood (Johannes 6). Het kruis, teken van vernedering is tegelijkertijd de verhoging (Johannes 3, 14 én 19) en het ‘tuinmanswoord’ is het noemen van de naam van Maria Magdalena in de tuin op de paasmorgen door degene, die zij voor de tuinman aanzag. Deze woorden zijn signalen van Gods eigen, volkomen en geheelde wereld.
Couplet 3 geeft aan wat het enige is, waardoor wij door het duister kunnen worden gedragen. Er is geen grens tussen Hem en ons. Hij deelt volledig in ons verdriet en leed (couplet 4).


Melodie

De melodie van Joachim Schwarz (*1930) die in Zingend Geloven 6 werd gebruikt is in het Liedboek niet overgenomen. De Liedboekredactie vroeg Matthias Havinga een nieuwe melodie te schrijven.