Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

583 - Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog


While Mary was watching, they hung Jesus high

Carols
Alison M. Robertson
Ria Borkent
BaskenlandCharles Edgar Pettman
Tune: NORMANDY