Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

585 - Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had


Aanklacht onder het kruis

Sytze de Vries
Christiaan Winter