Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

6 - Heer, toon mij uw genade


Geneefse Psalter
Klaas Heeroma
Genève 1542

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter


Melodie

De melodie wordt besproken bij Liedboek 1009


Media

Uitvoerenden: St. Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar; Chris Bragg, orgel (strofen 1, 2, 3) (bron: KRO-NCRV)