Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

614 - Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U


Introïtusantifoon voor de eerste zondag van Pasen

Resurrexit

Kernvers Introïtusantifoon
Leonard Sanderman

Tekst

Tekst: Psalm 139,18.10

Dit is de introïtusantifoon voor Paasmorgen. De tekst is ontleend aan Psalm 139,18.10, De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 139. Het kernvers

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.