Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

619a - Lof zij God in de hoogste troon (canon)


Canon
Friedrich Grünke

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 619. De tweede canonregel is een variant van de eerste regel, nagenoeg een herhaling van de eerste, maar dan een terts lager. De canon is eenvoudig te zingen en kan zowel zelfstandig als in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Ook de eerste twee tekstregels van de strofen 3 en 4 zijn voor de canon bruikbaar.

Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de slotfermate eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: mannen-alt-sopraan bas-tenor-vrouwen.

In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kan improviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 103) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk